Programma

09:00 - 09:25Ontvangst

Inloop en koffie

09:25 - 09:45Plenair

Proloog

Arend Ardon

 

Als we blijven denken over veranderen zoals we dat hebben geleerd, dan blijven beweging en vernieuwing blokkeren. Het kan ook anders. Wil jij bijdragen aan een vitale, creatieve en vernieuwende organisatie? Laten we vandaag beginnen.

- Hoe we vernieuwingskracht laten verpieteren
- Onze diepgewortelde veranderroutines leggen ons aan ketens
- Van brandjes blussen naar vuurtjes stoken

09:45 - 10:55Plenair

Akte 1: Herken de ketens en werp ze van je af

Arend Ardon

Er zijn organisaties die geen oog hebben voor vernieuwingskracht. In andere organisaties zijn er wel vernieuwingsinitiatieven maar raken ze verstrikt in procedures. Gelukkig zien we ook steeds vaker voorbeelden van organisaties waar het wél lukt. Het verschil? De mate waarin men inziet dat vernieuwing vraagt om (fundamenteel) anders denken en doen!

- Verandering ligt op tafel; je moet ’t alleen wel zien
- Herken de 7 inconsistenties waarmee we vernieuwing vastketenen
- Durf te beginnen bij jezelf
- Doorbreek stagnerende patronen en creëer beweging

 
10:55 - 11:15Pauze

Tijd voor een kop koffie en thee

11:15 - 12:20Plenair

Akte 2: Deel je droom

Arend Ardon

 

Je gelooft dat het anders kan. Je voelt de energie om in beweging te komen. Het is tijd om mensen bij elkaar te brengen, krachten te bundelen en vuurtjes te ontsteken. Maar waar begin je en hoe maak je anderen enthousiast?

- ‘Stel je eens voor…’, deel je dromen
- Inspireer en maak gebruik van de kracht van persoonlijke verhalen
- Maak anderen enthousiast voor je haalbare dromen

 
12:20 - 12:50Plenair

Inspiratie: beweging bij de lokale overheid

Ferdi Jansen

 

Elke grote verandering begint met een visie, maar vergt uiteindelijk vooral lef. Ferdi legt uit hoe je een beweging van onderaf kunt starten. Als voorbeeld vertelt hij over de 24-uurs actie bij de Gemeente Rotterdam, waarmee hij samen met vier jonge ambtenaren een beweging ontketende die landelijke media-aandacht kreeg.

Aansluitend voeren Arend en Ferdi een gesprek op de bank.

12:50 - 13:35Lunch

 

13:35 - 13:45Plenair

Akte 3: Beweging op gang brengen

Arend Ardon

 

Vernieuwing begint altijd met mensen die ergens in geloven en durven afwijken van het gewone, het bestaande, het bekende. Dit zijn de vernieuwers, gangmakers en patroonkrakers.

 
13:45 - 14:10Plenair

Inspiratie: uitproberen, kansen pakken en fouten maken

Janny Pebesma en Lonneke Op 't Broek

 
Een keukentafelgesprek met gangmakers Lonneke en Janny van zorgorganisatie Reinaerde. Binnen zorgorganisatie Reinaerde is al een tijdje een cultuuromslag gaande. Vanaf de werkvloer worden processen vereenvoudigd en veranderingen doorgevoerd.

Lonneke en Janny vertellen in een gesprek met Arend hoe je medewerkers kunt uitdagen om initiatieven te nemen, om kansen te pakken en dingen uit te proberen, waarbij fouten maken mag. Hoe je een intrinsiek verlangen aanboort en de cliënt weer echt centraal stelt.

14:10 - 14:55Plenair

Akte 4: Ontketen een kettingreactie

Arend Ardon

 

Met een aantal mensen ben je aan de slag gegaan met een initiatief dat aansluit bij jullie gezamenlijke droom. Hoe breid je het initiatief verder uit en hoe verleid je anderen om zich ook in te zetten? Kleine initiatieven kunnen zeker leiden tot een grote beweging. Arend geeft je handvatten!

- Blijf slim experimenteren
- Hoe verspreid je een initiatief of gedrag als een virus
- Gebruik resultaten als belangrijkste bron van vooruitgang
- Hoe staat het met je eigen energie?

 
14:55 - 15:15Pauze

 

15:15 - 15:55Plenair

Geen vernieuwing in onderwijs; het moet radicaal anders

Sjef Drummen

 

Onderwijs vernieuwen is ‘waste of energy’. We moeten bouwen aan een alternatief voor het huidige onderwijsbestel waar leerlingen volledig zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Onderwijskunstenaar Sjef is medegrondlegger van het Agora-onderwijs. Agora is het voorbeeld in educatief Nederland waar in de praktijk alles radicaal anders is. De leerling bepaalt het reisdoel, de Agoriaanse meester wijst de weg.

Aansluitend voeren Arend en Sjef een gesprek op de bank.

15:55 - 16:25Plenair

Akte 5: Houd het vuur brandend

Arend Ardon

 

Zichtbare vooruitgang is een belangrijke bron van motivatie (en andersom). Wat kun jij eraan doen om de energie vast te houden en verdere vooruitgang boeken? En hoe toon je leiderschap, ook als je geen manager bent?

- Hoe wakker je vernieuwingskracht aan?
- Hoe ga je de beweging verder brengen?
- Maak optimaal gebruik van jouw eigen vernieuwingskracht
- Zet de toon, sorteer effect en maak het verschil!

 
16:25 - 17:30Afsluiting

Netwerkborrel

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.